Home / Girişimcilik / İnovasyon Nedir, İnovasyon Çeşitleri?
inovasyon nedir

İnovasyon Nedir, İnovasyon Çeşitleri?

Yenilikçilik (İnovasyon) Nedir?

Günümüzde İngilizce’den Türkçeye yenilik ya da yenilikçilik olarak çevrilen inovasyon kavramı, günümüzde teknolojik bir buluş ya da icat olarak algılanmakla beraber tam olarak bu anlama gelmemektedir. Mevcut olan bir değerin, yeniden şekillendirilerek yenilenmesi ve değerin daha da değerlenerek ortaya çıkmasıdır. Yenilikçilik sayesinde, ürün ya da hizmet ticarileştirebilmeli ve sunuma daha hazır olmalıdır.

Ticari açıdan bir önem arz etmeyen icatlar ya da buluşlar ve katma değer yaratmayan yenilikçilik olarak kabul edilmemektedir. Yenilikçilik konusunda yanlış algılanan diğer bir nokta ise daha önce var olmayan bir ürün, hizmet ya da yöntem olması gerektiğinin düşünülmesidir. Yukarda da bahsettiğimiz, daha önce var olan ürün hizmet ya da yöntemler, bu ürün hizmet ve yöntemleri henüz uygulamayanlar için yenilikçilik olarak ifade edilmektedir.

Yenilikçilik sadece üretilen ürün ya da hizmetlerle sınırlı olmayıp bu ürün ve hizmetleri meydana getirmek için gerçekleştirilen tüm süreç ve faaliyetler için söz konusu olabilmektedir. Örneğin, üründe ya da hizmette herhangi bir yenilik ve değişim olmasa dahi, bu ürünü ya da hizmeti farklı bir yöntemle pazarlamak ya da insan kaynakları yönetimi bakımından yeni bir ücret ve performans sistemi kullanmaya başlamak da yenilikçilik yani inovasyon olarak ifade edilmektedir.

Aslında yenilikçilik demek, bir işletmenin kendi ürettiği ürünlerinde, hizmetlerinde kullandığı üretim ve pazarlama yöntemlerinde herhangi bir değişiklik yapması ile oluşmaktadır. Bu alanda baktığımız zaman yenilikçilik, uygulandığı alana göre aşağıda gösterildiği gibi sınıflandırılmaktadır.

 

inovasyon nedir

İnovasyon Çeşitleri

Ürün Yenilikçiliği: Tamamen yeni bir ürün yaratılması ya da mevcut olan bir üründe değişiklik yapılması ve bu ürünün pazara sunulması, ürün yenilikçiliği olarak ifade edilmektedir.

Hizmet Yenilikçiliği: Tamamen yeni olan ya da önceki uygulamalara göre faklılık ya da yenilik içeren bir hizmet yaklaşımı, hizmetin sunumunda yapılan bir değişiklik ve hizmetin sunulmasında yeni teknolojik gelişmelerin kullanılması, hizmet yenilikçiliği olarak ifade edilmektedir.

Süreç Yenilikçiliği: Ürünün üretilirken uygulanan yeni bir yöntem ya da mevcut üretim yöntemlerinin geliştirilerek ve değiştirilerek sunulması ile meydana gelmektedir.

Organizasyon Yenilikçiliği: İşletmelerin organizasyon çalışmalarında yaptıkları yenilikler ya da yeni çalışma yöntemleri kullanması ile birlikte meydana gelmektedir.

Pazarlama Yenilikçiliği: Pazarlama, tutundurma, reklam ve dağıtım gibi alanlarda yeni yöntemlerin tercih edilmesi ya da mevcut yöntemler üzerinden yapılan iyileştirme ve geliştirmeler olarak ifade edilmektedir.

Tüm bunlarla beraber, yukarıdaki yapılan sınıflama haricinde, yenilikçiliğin eski durumlarda meydana getirdiği değişiklik düzeyine göre de ayrı bir sınıflandırma yapılmaktadır.

Radikal ve Artımsal Yenilikçilik: Radikal yenilikçilik, daha önceden var olan bir durumu tamamen baştan sona yani köklü olarak değiştirmek olarak ifade edilmektedir. Artımsal yenilikçilik ise önceki durumu tamamen değiştirmeyen, bu değişiklikleri daha yavaş ve birer birer gerçekleştirilen geliştirme ve iyileştirmeler olarak ifade edilmektedir.

Yenilikçilik konusunda diğer sınıflandırma ise, fikirler ve uygulamaların sahibi olan kaynakların işletme içinde ya da dışında olması önem arz etmektedir.

Açık İnovasyon (Yenilikçilik): İşletmelerin yeni fikirler ve yenilikçilik başlığı adı altında tamamen kendi yaptıkları araştırma, geliştirme ve analiz faaliyetleri ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda müşterilerinden, tedarikçilerinden aldıkları bilgileri ya da akademik dünyadan yararlanarak uyguladıkları yenilikçiliklere denilmektedir.

Doğrusal Yenilikçilik: İşletmenin sadece kendi içerisinde yaptığı yenilikçi fikir ve uygulamaların, araştırma, geliştirme ve analizler doğrultusunda elde edildiği yenilikçiliktir.

Ekonomik hayatın temel yapı taşları olan işletmeler, mal ve hizmet üreterek insan ihtiyaçlarını karşılar ve sahiplerine kâr sağlarlar. İşletmeler diğer yandan da büyüyen ekonomi, pazar artışları, üreticilerin her gün artması ve tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesi gibi önemli gelişmeler neden ile doğrudan etkilenmektedir.

Böyle bir durumda işletmeler, kendi menfaatleri ve yaraları için gelirlerini artırmak ve maliyetlerini daha aza indirmek için yollar aramaktadır. Çünkü daha çok büyümek ve yerinde saymamak için, işletmenin ürettiğini satması ve kâr edebilmesi gerekmektedir. Üretilen tüm ürünlerin satılacağı bir pazar anlayışı artık eskide kalmış, müşterilerin önceliği ve tatmini öncelik kazanmıştır. Müşterilerin ihtiyaç ve isteklerinin sürekli değiştiği ve değişmeye de devam edeceği dinamik bir pazar ortamında çevreye ayak uydurabilmek hem çok zor hem de kaçınılmaz bir gerçek haline gelmiştir. Bu nedenle yenilikçilik, bu alanda daha önemli bir hale gelmiş ve işletmelerin kendi karlarını artırmak ve kendi değerlerini korumak için önemli bir unsur haline gelmiştir.

Diğer taraftan, sürekli değişen tüketici ihtiyaçları neden ile, üretimin artması ve çeşitlenmesine yol açtığını da açıkça ifade edebiliriz. Ürün sayı ve çeşitlerinin artması ise mamul hayat seyrinin kısalmasına, ürünlerin piyasada kâr etmeye başlamadan rakiplerin belirmesine zemin hazırlamıştır. İşte bu nedenle yenilikçilik, hem rekabeti artırırken aynı zamanda da rakiplerin önüne geçerek rekabeti daha da kızıştırmaktadır. Burada ki esas olan unsur aslında, rekabet etmek değildir. Rekabet yaratabilmektir.

Bu bakımdan yapılan yenilikler ne kadar değişik ve insanlara yardımcı olma niteliğinde olursa, yenilik sahipleri o aşamadan o kadar fazla avantaj elde ederler. Çünkü yaptıkları yenilikleri başka rakiplere kaptırmamış olurlar. Şuan tüm dünya da birçok değişime ve yeniliğe ihtiyaç olduğu için, işletmeler bu ihtiyaçlara ne kadar hızlı ve doğru olarak cevap verirlerse bu rekabet dünyasında o kadar başarılı olurlar. Tüm bunlarla beraber ürünlerin hızla yenilenmesi, eskiyen ürünlerin fiyatını düşürerek dar gelirli tüketicilerin de daha fonksiyonel ürünlere ulaşmasını kolaylaştıracaktır.

Bu sayede yeni bir yenilik yapmış olan kişi, yeniliğinin taklit edilmesi sırasında kendini başka bir yeniliğe vererek zaman kazanabilecektir.

Bu Yazıları Okuyanlar Beğendi:

Check Also

Doki Watch Akıllı Saat ile Para Kazanmak

Yepyeni bir iş fikri ile karşınızdayız. Doki Watch, çocuklar için üretilen akıllı bir saat formatı …

One comment

  1. yeniliklere açık bir şirkette para kazanmaya ne dersiniz.Yerli sermayede hızla büyüyen şirketimiz şu an 20 bine yakın üyesiyle kazandırmaya devam ediyor.Acele edin sizde temsilci olun kazanmaya başlayın.

    ekisimkani.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir